Czwartek, 24 kwiecień 2014
Odwiedzin: 1515082
X Powiatowy Konkurs Kolęd

 

REGULAMIN X POWIATOWEGO KONKURSU
KOLĘD I PASTORAŁEK – CHRZANÓW 2011


1.X Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie.
2.Patronat nad Konkursem sprawuje Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz Dziekan Dekanatu Chrzanów.
3.Celem Konkursu jest prezentacja wartościowych pod względem religijnym i artystycznym kolęd i pastorałek oraz utworów związanych tematycznie z przeżyciem tajemnicy Bożego Narodzenia.
4.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu chrzanowskiego.
5.W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy w następujących kategoriach:
 a)kategorie grupowe:
 soliści
 zespoły
 b)kategorie językowe:
 utwory polskie
 utwory obcojęzyczne
6.Soliści i zespoły przygotowują po dwa utwory konkursowe.
7.Występy zespołów i solistów będą oceniane przez Jury. Jury bierze pod uwagę dobór tekstu, poziom artystyczny utworów, umiejętności wykonawcze i aktorskie (zachowanie na scenie, prezentację, ubiór i estetykę).
8.Dopuszczalne są występy z zastosowaniem podkładów muzycznych, elektronicznych (playback) lub a cappella. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagrania przygotowanego przez uczestników.
9.Jury może przyznać w każdej kategorii pierwszą nagrodę oraz wyróżnienie.
10.Jury przyznaje również nagrodę dla szkoły ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie i Dziekana Dekanatu Chrzanów.
11.Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu po zakończeniu obrad Jury.
12.Dla wyróżnionych i laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla wszystkich zespołów i solistów dyplomy.
13.Konkurs odbędzie się 21 grudnia 2011 r. (środa) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie, ul. Piłsudskiego 14 o godz. 10.00.
14.Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
 •Nazwa zespołu (solisty)
 •Kategoria (solista, zespół, język polski, inny język)
 •Nazwa szkoły
 •Opiekun zespołu (solisty)
 •Imiona i nazwiska członków zespołu (proszę podać również instrumentarium)
 •Wykonywane utwory
 •Telefon kontaktowy i e-mail
 •Wymogi techniczne
15.Zgłoszenia na konkurs należy przesłać do dnia 14 grudnia 2011 r. wyłącznie e-mailem na adres: afyda@diecezja.krakow.pl
16.Wszelkie kwestie dotyczące regulaminu i organizacji Konkursu rozstrzygają organizatorzy.

 

Dodaj komentarz
Twój komentarz pojawi się dopiero po akceptacji administratora!